Sveicināti mūsu interneta veikalā!

Interneta vietnes īpašnieks ir SIA "Areneta", reģistrācijas Nr. 50103863681, (turpmāk tekstā “Pārdevējs”) juridiskā adrese Ernestīnes iela 25 – 10, Rīga, LV-1046. Faktiskā adrese: Aisteres iela 6, Rīga, LV-1007.

Noteikumos atrodamā informācija un sagatavota, lai Jūsu iepirkšanās mūsu mājas lapā www.donnabc.lv (turpmāk tekstā “interneta vietne”) būtu patīkama un saprotama. 

Šajā sadaļā atrodama sekojoša informācija:

·      par iepirkšanās gaitu interneta vietnē

·      par preces vai pakalpojuma galvenajām īpašībām

·      par preces cenu 

·      par samaksas veidiem

·      par piegādes veidiem un izmaksām

·      par patērētāju tiesībām, tai skaitā atteikuma tiesībām un citām līguma izbeigšanas tiesībām.

·      par par sūdzību izskatīšanas kārtību

·      par komercprakses īstenotāja identitāti un kārtību

Aicinām rūpīgi izlasīt, izprast un apstiprināt interneta vietnes lietošanas noteikumus.

Gadījumā, ja Jums rodas jebkādi jautājumi saistībā ar interneta vietnes lietošanu vai noteikumiem, lūdzu, sazināties ar mums, izmantojot kontaktu formu, vai rakstiet mums uz epastu [email protected]

Ja vien nav norādīts citādi, jebkādas informācijas, ko satur interneta vietne www.donnabc.lv, pārpublicēšana vai izmantošana nav atļauta bez iepriekšējas saskaņošanas ar tās īpašnieku. 

Visas tiesības ir aizsargātas. 

Interneta vietnes www.donnabc.lv Lietošanas noteikumu redakcija 1.01, spēkā no 2020. gada 23. aprīļa. Lejupielādēt šeit.

Patīkamu ieprikšanos un pateicamies par apmeklējumu!

Vispārīgie Noteikumi.

Saskaņā ar šiem noteiktumiem, Pārdevējs apņemas Pircējam pārdot un piegādāt preci vai preces saskaņā ar Pircēja veikto pasūtījumu Pārdevēja mājas lapā pēc to daudzuma un cenas, kādu izvēlējies Pircējs. 

Iepirkties interneta vietnē atļauts personām, kas sasniegušas 16 gadu vecumu.

Ar brīdi, kad Pircējs sāk lietot interneta vietni vai minētajā vietnē veic jebkādas aktivitātes, tiks uzskatīts, ka Pircējs iriepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem noteikumiem un apņemas tos ievērot. 

Katram interneta vietnes lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. 

Ja Pircējs nepiekrīt noteikumiem, tad tam ir aizliegts lietot interneta vietni.

Produktiem ir norādīti vispārīgi preču apraksti, pieejamie izmēri un krāsu toņi, kā arī informācija par iepakojumu. Informācija par produktu ir mainīga un var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Pārdevējs ir centies attēlot produktu krāsas pēc iespējas atbilstošākas tam, kādas tās izskatās dzīvē, taču, ņemot vērā dažādas monitoru vai ekrānu īpatnības, kā arī izšķirtspējas, produktu krāsas dzīvē var atšķirties.

Informācija par produktu var tikt mainīta bez brīdinājuma.

Pārdevējs informē, ka tā darba diena ir visas nedēļas dienas izņemot sestdienas, svētdienas un valstī noteiktās svētku vai atpūtas dienas, laika posmā no 10:00 – 17:00

Produktu cenas katram produktam ir atspoguļotas atsevišķi un norādītas EUR (Eiro) valūtā, ieskaitot Pievienotās Vērtības Nodokli ( turpmāk tekstā PVN)

Produktiem, kuru iepakojums satur vairāk par vienu pāri, cenas ir norādītas par vienu iepakojumu.

Produktu cenas interneta vietnē Pārdevējs ir tiesīgs mainīt bez brīdinājuma.

Puses vienojas, ka par produktu mērvienību tiek noteikts 1 gabals (1 gab.) 

Gadījumos, kad Pārdevējs norādījis, ka produkta iepakojumā ir 2 pāri, tiek uzskatīts, ka tie nav atdalāmi un iegādājami tikai oriģinālajā iepakojumā kā 1 gabals.

Gadījumā, ja kāds no šajos noteikumos norādītajiem punktiem zaudēs spēku, tas neietekmēs pārējos noteikumus.

Jebkuri strīdi, kas izriet no šiem noteikumiem vai pakalpojumiem vai ir saistīti ar tiem, tiks izskatīti saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.


Interneta vietnes www.donnabc.lv Lietošanas noteikumu redakcija 2.0, spēkā no 2021. gada 4februāra. Lejupielādēt  šeit