Apmaksa.

Visi maksājumi Pārdevējam veicami tikai priekšapmaksas veidā, vienā maksājumā un pilnā apmērā.

Pārdevējs interneta vietnē nodrošina un Pircējs izvēlas kādu no  sekojošiem norēķinu veidiem par pasūtījumu:

·      Maksājums Paysera platformā (Swedbank, SEB Banka, Citadele, Luminor un Paysera klientiem)

·      Bankas pārskaitījums

Par savu izvēli veikt apmaksu izmantojot Paysera tiešā savienojumā ar Pircēja interneta banku, Pircējs informē Pārdevēju pasūtījuma noformēšanas brīdī, izvēloties "Pārskaitījums ar rēķinu"sadaļā: "Apmaksas veids."

Par savu izvēli veikt apmaksu ar bankas pārskaitījumu, Pircējs informē Pārdevēju pasūtījuma noformēšanas brīdī, izvēloties "Pārskaitījums ar rēķinu" sadaļā: "Apmaksas veids."

Pārdevējs piestāda Pircējam avansa rēķinu, nosūtot to uz Pircēja e-pasta adresi.

Rēķins ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta.

Rēķina apmaksas termiņš tiek noteikts 3 (trīs) darba dienas no tā izrakstīšanas brīža

Ja rēķins norādītajā termiņā netiek apmaksāts, Pārdevējs anulē Pircēja Pasūtījumu un par to informē Pircēju ar e-pasta starpniecību, tādejādi atceļot darījumu un uzskatot to par nenotikušu.

Komisijas maksas (starpbanku komisija u.c.), kas saistītas ar pārskaitījumu bankā veikšanu  Pārdevējam sedz Pircējs.

Pircēja pasūtījuma komplektēšanu un tam sekojošu preču piegādi - nosūtīšanu Pircējam, Pārdevējs uzsāk tikai tādā gadījumā, ja Pircējs ir veicis Pasūtījuma un/vai rēķina apmaksu pilnā apmērā.

Apmaksa uzskatāma par veiktu ar dienu, kad Pārdevējs ir saņēmis rēķinā vai pasūtījumā norādītās naudas summas pilnu apmaksu savā bankas norēķinu kontā.

Interneta vietnes www.donnabc.lv Lietošanas noteikumu redakcija 1.02, spēkā no 2020. gada 25. septembra. Lejupielādēt šeit

0
 .