Privātums

Pārdevējs apņemas izturēties pret Pircēja personas datiem ar vis lielāko atbildību un rūpēm par to drošumu, neierobežojot vai neapdraudot Pircēja tiesības uz privātumu.

Nolūkā apstrādāt pasūtījumu un organizēt preču piegādi, Pārdevējs var pieprasīt šādus Pircēja personas datus: vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs un e-pasta adrese, kas tiek uzglabāti tik ilgi, cik tas nepieciešams iemesliem, kādēļ šī informācija ir iegūta, vai arī saskaņā ar likumu.

Pircējs piekrīt un neiebilst, ka tā personas dati var tikt nodoti kurjera dienestam, kas nodrošina Pircēja pasūtījuma piegādi.

Pircēja personas dati var tikt izmantoti Pārdevēja grāmatvedības uzskaites likumīgai nodrošināšanai.

Pircēja sniegtiem personas datiem, kas uzglabājas pie Pārdevēja, tiek noteikta ierobežota piekļuve un aizsardzība ar drošu paroli. 

Pircējam tiesības ir - piekļūt saviem datiem, pieprasīt datu dzēšanu, labot savus datus, pieprasīt datu apstrādes pārtraukšanu, tiesības iebilst datu apstrādei, tiesības atsaukt piekrišanu.

Interneta vietnes www.donnabc.lv Lietošanas noteikumu redakcija 1.01, spēkā no 2020. gada 23. aprīļa. Lejupielādēt šeit.

0
        

 .